Inteligentna gospodarka miejska to serwis pokazujący najlepsze, nowatorskie rozwiązania dla nowoczesnego zarządzania strukturą komunalną w gminie, mieście czy powiecie. To również miejsce wymiany dobrych praktyk, wzajemnych doświadczeń, pomiędzy samorządowcami, przedstawicielami firm oraz światem nauki.